Systemfel

FPS står för Frames per second, vilket innebär bilder per sekund. Det är ett vanligt uttryck inom spelvärlden, eftersom FPS används som ett mått på hur bra flyt det är i ett dataspel. Vi människor uppfattar att ungefär 24 FPS är okej när vi bara...